• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Zamęcinie „Promyczek” wyrosło na fundamentach Zespole Inicjatyw Rodzicielskich (działalność zespołu można obejrzeć na prezentacji ppt zamieszczonej poniżej). 

  Do "Promyczka" należy grono aktywnych, kreatywnych i przedsiębiorczych rodziców, a także nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Zamęcinie.

  Celem Stowarzyszenia jest:

  # Integracja środowiska lokalnego.
  # Kreowanie wizerunku szkoły jako miejsca współpracy i partnerstwa rodziców, dzieci i nauczycieli.
  # Promowanie szkoły w środowisku jako ośrodka krzewienia kultury i tradycji.
  # Podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiej wsi.
  # Wspieranie działań statutowych szkoły.
  # Inicjowanie przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi społecznemu i sfery poznawczej dzieci z obwodu szkoły.

   Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:

  # Współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
  # Inicjowanie różnego rodzaju przedsięwzięć i imprez na terenie szkoły i w środowisku.
  # Wspomaganie działań nauczycieli w ramach statutowych działań szkoły.
  # Pomoc w zorganizowaniu imprez oraz czynne w nich uczestnictwo.
  # Ułatwianie kontaktów między szkołą, a środowiskiem lokalnym poprzez organizację spotkań   integracyjnych.
  # Przedstawianie władzom gminy problemów, potrzeb i osiągnięć szkoły.
  # Wyszukiwanie i współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi, które mogłyby wesprzeć działania szkoły.
  # Współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
  # Organizowanie rekreacji dla członków Stowarzyszenia i osób zainteresowanych w ramach statutowej działalności.
  # Pozyskiwanie funduszy na rzecz organizacji przedsięwzięć związanych z działalnością szkoły.

   • ZARZĄD STOWARZYSZENIA

    ANNA KONDRACIK- prezes

    ELŻBIETA ANDRUSZEWSKA - z-ca prezesa

    EWA RATUSZNIAK- skarbnik

    IWONA MARCINIAK - sekretarz

    MARTA MACIĄGOWSKA - członek zarządu

     

    DANUTA BARTOS
    WIOLETA BOCIAN
    JOLANTA EWA BOROWSKA
    ANNA JADWIGA CZERNIAK
    HONORATA DOBRODZIEJ
    KATARZYNA DUDEK
    ANETA MARIA HŁADONIUK
    ANETA KALISIAK
    KRYSTYNA KALISIAK
    MAGDA KEPLIN
    ANNA KACZOROWSKA
    ANNA KLEJNA
    DOROTA KOWALCZYK
    KATARZYNA KUROSZ
    MARIAN KUROSZ
    PAWEŁ LEMIESIEWICZ
    ROMA LUBOIŃSKA

    NATALIA MACIĄGOWSKA
    MAGDALENA MĄDRASZEK
    ARLETA MISZKIEWICZ
    KINGA MISZKIEWICZ
    ANNA NOWAKOWSKA
    ANNA PRZYBOREK
    ANITA SŁOKA
    AGNIESZKA WESOŁA
    KAMILA WIERUCKA
    BEATA WINNICKA

 • Działalność Zespołu Inicjatyw Rodzicielskich w prezentacji 

  ZESPOL_INICJATYW_RODZICIELSKICH.ppt