• ZAJECIA POZALEKCYJNE

    

    RODZAJ ZAJĘĆ

    TERMIN REALIZACJI

    UCZESTNICY

    PROWADZĄCY

       
   ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA


    Programowanie

    
   piątek 13.35 - 14.20

    kl. IV-VI

    Barbara Ukleja

    
   Szkolny Klub Sportowy

    
   czwartek 13.35 - 14.20

    kl. IV-VI

    Sławomir Kolański

   Zajęcia wokalne

    
   czwartek 14.25 - 15.10

   kl. VII

    Paweł Lemiesiewicz

    
   "Matematyka na wesoło 2"

    
   środa 12.45 - 13.30

    kl. II

    Elżbieta Andruszewska

   Eksperymentarium

    
   piątek 13.35 - 14.20

    kl. IV-VI

   Katarzyna Nowakowska

     
     
   WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE:

   wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja


   Zajęcia wyrównawcze

   poniedziałek  12.45 - 13.30

   kl. I

   Iwona Marciniak

   Zajęcia wyrównawcze z matematyki

    
   wtorek 12.45 - 13.30

    kl. III

    Aleksandra Pieśkiewicz

   Zajęcia wyrównawcze z matematyki


   środa 12.45 - 13.30
    

   kl. I-III 

    Elżbieta Andruszewska

   Zajęcia wyrównawcze z matematyki

    
   czwartek 12.45 - 13.30

    kl. IV

    Dorota Kowalczyk

   Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego


   piątek 13.35 - 14.20
    

   kl. IV 

    Joanna Jandy

   Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego


    poniedziałek 14.25 - 15.10

    kl. IV

   Joanna Szczupakiewicz

   Zajęcia wyrównawcze z matematyki

    
   poniedziałek 13.35 - 14.20

    kl. V i VI

    Dorota Kowlaczyk

   Zajęcia wyrównawcze z matematyki

    
   czwartek 14.25 - 15.10

    kl. VII

    Dorota Kowlaczyk

   Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego


    środa 14.25 - 15.10

    kl. VII

    Joanna Szczupakiewicz

   Zajęcia logopedyczne

    
   wtorek 12.30 - 13.30
   piątek 11.00 - 12.00

    kl. 0-III

   Anna Kozak

   Zajęcia socjoterapeutyczne

    
   środa 13.35 - 14.20

    kl. I-VI

    Anna Czerniak